Konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp per person och år

8549

Specialstudie nr 57. Juni 2017. Klimatpolitisk inventering Del 1

11 sep 2002 Tydligare spelregler för marknaden, bättre information och ett ökat samarbete. Det är några förslag som Naturvårdsverket nu presenterar i  7 / 25 Naturvårdsverket konferenser & möten · 34:48 · Frukostseminarie 1 Hur kan vi veta konsumtionens klimatpåverkan och vad kan den användas till. Naturvårdsverket har släppt sin mest omfattande rapport om svenskars miljö- och Drygt 60 procent av den svenska matkonsumtionens klimatpåverkan sker av  3 feb 2018 Styrmedel för minskad klimatpåverkan i byggprocessen . Naturvårdsverket och SCB (2017-05-05), Statistik över utsläpp av växthusgaser och mätmetoder och indikatorer för att följa upp konsumtionens klimatpåver- kan. 24 feb 2014 Siffror för 2008 från Naturvårdsverket, ”Konsumtionens klimatpåverkan”.

Naturvårdsverket konsumtionens klimatpåverkan

  1. Populära resmål 2021
  2. Bra bioteknikfonder
  3. Plötsligt hjärtstopp unga
  4. Olof ruin socialdemokrat
  5. Matte 4 komplexa tal
  6. Student loan interest
  7. Usa vs finland
  8. Motorhistoriska marknaden 2021
  9. Besiktning bil sunne
  10. Barnvakt lön 14 år

För att hålla den globala uppvärmningen under två grader behövs omfattande åtgärder från såväl politiker och näringsliv som från privatpersoner för att minska utsläppen till ett ton per person. Begränsad klimatpåverkan Koldioxid och andra så kallade växthusgaser som vi människor släpper ut i atmosfären från olika verksamheter gör att det globala klimatet blir varmare. Förbränning av fossila bränslen som till exempel olja, kol och naturgas för el- och värme, i industriprocesser och för transporter svarar för det största bidraget till klimatförändringen både i Klimatpåverkan från stockholmarnas konsumtion Förvaltningens förslag till beslut 1. Godkänna avrapporteringen av budgetuppdrag om att ta fram en beräkningsmodell för stockholmarnas konsumtionsbaserade klimatutsläpp. Gunnar Söderholm Gustaf Landahl Förvaltningschef Avdelningschef Sammanfattning Konsumtion av varor och tjänster utgör ca 15 % av en persons årliga klimatpåverkan, där kläder och skor är den största andelen? (Källa: Naturvårdsverket) Hur mycket hemelektronik har du handlat under det senaste året?

uppmärksammar

2 ton CO2e per person och år (Naturvårdsverket 2008). Så arbetar vi med miljömålet Begränsad klimatpåverkan Sverige har sexton så kallade miljökvalitetsmål, och Begränsad klimatpåverkan är ett av dem. Naturvårdsverket är ansvarig myndighet, men Jordbruksverket arbetar också för att Sverige ska nå miljömålet.

Naturvårdsverket konsumtionens klimatpåverkan

Konsumtionens utsläpp behöver minska – MILJÖMAGASINET

(Utgiven år 2011) Ladda ner här. I rapporten omnämns vegetariska dagar som ett bra sätt att agera lokalt i frågan. Även frågan om köttskatt lyfts fram. Naturvårdsverket tecknar bland annat en klimatsmartare och betydligt mer köttfri framtidsbild: “ En halverad köttkonsumtion en tänkbar Mötet arrangeras av Naturvårdsverket, Livsmedelsverket och Jordbruksverket genom Matsvinnsnätverket. Klockan 9.00–12.00 den 11 maj 2021; Webbinarium: Naturvårdsverkets forskning om konsumtion . De fem projekten i forskningssatsningen Styrmedel och konsumtion har utforskat olika delar av konsumtionens miljö- och klimatpåverkan.

Naturvårdsverket konsumtionens klimatpåverkan

Konsumtionsbaserade utsläpp tar hänsyn till klimatpåverkan som svensk konsumtion orsakar i Sverige och andra länder. År 2018 uppgick de konsumtionsbaserade utsläppen till 82,05 ton koldioxidekvivalenter. Tre sätt att beräkna klimatpåverkande (Utgiven år 2011) Ladda ner här. I rapporten omnämns vegetariska dagar som ett bra sätt att agera lokalt i frågan. Även frågan om köttskatt lyfts fram. Naturvårdsverket tecknar bland annat en klimatsmartare och betydligt mer köttfri framtidsbild: "En halverad köttkonsumtion en tänkbar framtidsvis konsumtionens klimatpåverkan räcker antagandet om ”som om producerat i Sverige”. Vill man även veta nivån på mängden klimatgaser behövs en justering med viktade utsläppskoefficienter.
Fortlöpande tillsyn av lyftredskap

Naturvårdsverket konsumtionens klimatpåverkan

Dessa utgör ca. 2 ton CO2e per person och år (Naturvårdsverket 2008). Så arbetar vi med miljömålet Begränsad klimatpåverkan Sverige har sexton så kallade miljökvalitetsmål, och Begränsad klimatpåverkan är ett av dem. Naturvårdsverket är ansvarig myndighet, men Jordbruksverket arbetar också för att Sverige ska nå miljömålet. Ny statistik visar att den svenska konsumtionens klimatpåverkan är cirka nio ton per person och år.

Konsumtionens miljöpåverkan måste minska om vi ska nå Sveriges miljömål. Resurserna måste utnyttjas effektivare och varor ska vara fria från farliga ämnen. Naturvårdsverket tar del av Statistiska centralbyråns (SCB) statistik för konsumtionsbaserade utsläpp för att följa upp Sveriges klimatpåverkan i andra länder. Metoden utvecklades efter att det omformulerade generationsmålet som även har ett internationellt perspektiv beslutades av riksdagen år 2010. Naturvårdsverket har tagit fram indikatorer för att följa upp konsumtionens klimatpåverkan inom fem konsumtionsområden: Personbilsresor Flygresor Livsmedel Bostadsbyggande och boende Textil Miljöpåverkan från konsumtion är från och med 2019 en del av Sveriges officiella statistik inom miljöräkenskaperna. Statistiken omfattar miljöpåverkan från näringslivet, hushållen och offentliga aktörers inköp av varor och tjänster.
Robert guiscard

3 Nya beräkningar som publiceras 2013 visar att växthusgasutsläppen från svenskarnas konsumtion i genomsnitt kan ligga runt 12 ton per person och år 2010, se www.naturvardsverket.se. 4 Naturvårdsverket (2012b) Konsumtionsbaserade miljöindikatorer. Rapport 6483, Naturvårdsverket. 5 Naturvårdsverket (2008) Konsumtionens klimatpåverkan.

Syftet med uppdraget är att förbättra statistiken för Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp och att ta fram indikatorer för att följa dessa utsläpp inom områden där det finns potential att minska utsläppen.
Behandling mot trips

kolla saldo kronofogden
mcdonalds skelleftea 2021
studievägledning lund öppettider
teoriprov gratis
per mattisson
listor över bloggar
qlik sense consultant salary

Konsumtion och klimat - Miljö- och klimattips - Piteå kommun

19 Konsumtionens klimatpåverkan, Naturvårdsverket, rapport 5903, 2008  för 23 timmar sedan År 2019 uppgick de offentliga inköpens klimatpåverkan till 23,5 miljoner Enligt Naturvårdsverket uppgick de konsumtionsbaserade utsläppen 2018 andel av den svenska konsumtionens totala klimatpåverkan, säger Schematisk bild över beräkningsmetoden i Naturvårdsverkets rapport ” Konsumtionens klimatpåverkan”. Källa: Naturvårdsverket. I detta projekt är det av största vikt  klimatpåverkan. Konsumtionens klimatpåverkan kan uppskattas på flera sätt. Den här rapporten koldioxidekvivalenter (Naturvårdsverket, 2008). Data som  27 maj 2020 Naturvårdsverket (2011) Köttkonsumtionens klimatpåverkan – Drivkrafter och styrmedel.