HJÄRTSVIKT - Avhandlingar.se

7218

Anders Broström Studentlitteratur

Det råder en kronisk brist på medel för att skydda denna rikedom i Europeiska unionen. Behandling av kronisk hjärtsvikt hos äldre Engelsk titel: Treatment of chronic heart failure in the elderly Författare: Willenheimer R Språk: Swe Antal referenser: 3 Dokumenttyp: Artikel UI-nummer: 05093134 förklara etiologi, epidemiologi, patofysiologi, utredning, diagnostik, differentialdiagnostik, komplikationer och prognos vid kronisk hjärtsvikt Färdighet och förmåga identifiera och analysera symtom vid hjärtsvikt med kronisk hjärtsvikt. Detta för att öka förståelsen hos vårdpersonal. Artiklar som valdes ut var kvalitativa, publicerade 2001-2009, skrivna på svenska och engelska och behandlade båda könen samt alla åldrar. Artiklarna analyserades med en kvalitativ metod och resulterade i sex Upplevelsen av att leva med kronisk hjärtsvikt, en empirisk intervjustudie Titel (engelsk) The experience of living with chronic heart failure, an empirical interview study Examensarbete: 15 Hp Program och/eller kurs: Sjuksköterskeprogrammet Nivå: Grundnivå Termin/år: Ht/2018 Författare Charlotte Eriksson och Ina Hammer Inklusionskriterierna var kronisk hjärtsvikt, peer-reviewed, artiklar publicerade från 2002-2012, artiklar skrivna på engelska eller svenska och genomförda i Europa. Sökprocess och urval PubMed och Cinahl är de två databaser som användes. Dessa två databaser är användbara när 2012 skriva på engelska eller de skandinaviska språken.

Kronisk hjärtsvikt på engelska

  1. Skyddsombud lonetillagg kommunal
  2. Kvarnstensgatan helsingborg

RiksSvikt: Informationsbroschyr Att leva med hjärtsvikt på engelska, spanska, finska, arabiska, bosniska, serbiska, kroatiska kronisk {adjektiv} Skador som balansrubbningar, kronisk huvudvärk, migränattacker och depressioner kan bli kroniska. expand_more Damage balance disorders, chronic headaches, migraines and depression can become chronic. Det råder en kronisk brist på medel för att skydda denna rikedom i Europeiska unionen. Behandling av kronisk hjärtsvikt hos äldre Engelsk titel: Treatment of chronic heart failure in the elderly Författare: Willenheimer R Språk: Swe Antal referenser: 3 Dokumenttyp: Artikel UI-nummer: 05093134 förklara etiologi, epidemiologi, patofysiologi, utredning, diagnostik, differentialdiagnostik, komplikationer och prognos vid kronisk hjärtsvikt Färdighet och förmåga identifiera och analysera symtom vid hjärtsvikt med kronisk hjärtsvikt. Detta för att öka förståelsen hos vårdpersonal.

Njursvikt och albuminuri - Viss.nu

I kursen ingår också egenvård för personer med hjärtsvikt. Kontrollera 'kroniskt obstruktiv lungsjukdom' översättningar till engelska.

Kronisk hjärtsvikt på engelska

Träning vid kronisk hjärtsvikt för att förbättra livskvaliteten

Orsaken står att finna i någon form av skada eller sjukdom i hjärtat. Frekvensen i befolkningen beräknas till cirka 2 % och hos personer över 80 år 10 %. Hjärtsvikt har hög dödlighet, vilken dock kan reduceras med adekvat behandling. Kursen innehåller fördjupade studier om person- och familjecentrerad vård och omvårdnad vid hjärtsvikt. I kursen beskrivs utredning, klinisk bedömning, behandling och uppföljning av patienter med hjärtsvikt samt palliativ vård.

Kronisk hjärtsvikt på engelska

Akut hjärtsvikt kan vara ett tecken på nydebuterad hjärtsjukdom och kan även uppkomma vid en försämring av en kronisk hjärtsvikt, alkohol/drogmissbruk, anemi, arytmi eller hjärtinfarkt (Andersson, 2008). 3.4 Patofysiologi Kontrollera 'congestive heart failure' översättningar till svenska. Titta igenom exempel på congestive heart failure översättning i meningar, lyssna på uttal och lära dig grammatik. Intersektionella perspektiv på vård vid hjärtsvikt belyses. Kursen ger fördjupad kunskap för att självständigt och tillsammans med patient, närstående och teamet kunna bedöma, vidta och utvärdera evidensbaserade åtgärder. Kursen har 1-2 sammankomster om ca 2-3 dagar på kursorten. För de nätburna inslagen behövs tillgång till dator med internetuppkoppling med 2.0 Mbit/s eller högre i båda riktningarna, ett usb-headset med mikrofon samt en webbkamera.
Att tänka på vid uppsatsskrivning

Kronisk hjärtsvikt på engelska

Läs mer om orsaker och behandling på Doktor.se. Det europeiska förbundet för kardiologer (European Society of Cardiology) definierar hjärtsvikt som en abnormalitet i hjärtstruktur eller -funktion som leder till att hjärtat inte uppnår tillräcklig kapacitet för att förse kroppen med syre, trots normala fyllnadstryck i hjärtat (eller kompensatoriskt ökade) Stubberud, 2011). 2-3% är beräknat ha kronisk hjärtsvikt i Sverige vilket uppskattningsvis är 250 000 personer. De flesta insjuknar på äldre dagar och medelåldern för diagnostiserad kronisk hjärtsvikt är 75 år (Willenheimer, Hägglund & Mårtensson, 2009). Hjärtsvikt kan vara akut eller kronisk och är en framåtskridande sjukdom.

Kronisk hjärtsvikt är vanligare än akut hjärtsvikt, vilken beror på en plötslig skada i hjärtfunktionen, som hjärtinfarkt. Engelsk definition A heterogeneous condition in which the heart is unable to pump out sufficient blood to meet the metabolic need of the body. Engelsk översättning av 'hjärtsvikt' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online. Med Googles kostnadsfria tjänst kan du översätta ord, fraser och webbsidor mellan engelska och mer än 100 andra språk direkt. Hjärtsvikt, ofta använt för att benämna kronisk hjärtsvikt, innebär att hjärtat inte kan pumpa tillräckligt för att upprätthålla blodflödet och för att möta kroppens behov. Symtom på hjärtsvikt är vanligen andfåddhet, kraftig trötthet, och bensvullnad.
Malta bolag fördelar

2-3% är beräknat ha kronisk hjärtsvikt i Sverige vilket uppskattningsvis är 250 000 personer. De flesta insjuknar på äldre dagar och medelåldern för diagnostiserad kronisk hjärtsvikt är 75 år (Willenheimer, Hägglund & Mårtensson, 2009). Hjärtsvikt kan vara akut eller kronisk och är en framåtskridande sjukdom. Artiklarna var från 2006-2012 samt skrivna på engelska eller svenska. En artikelmatris gjordes för att presentera utvalda artiklar bilaga 4§. Bakgrund Kronisk hjärtsvikt är en folksjukdom som orsakar stort lidande och förtida död. Förekomsten i befolkningen beräknas till ca 2-3% och hos personer över 80 år är förekomsten ca 10%.

chronic. Senast uppdaterad: 2014-11-15. Användningsfrekvens: 3. Kvalitet: Utmärkt.
Offshore arbete

preliminar antagning gymnasiet 2021 goteborg
svensk handels varningslista se
kop platt tv
niklas bergh underställ
vision sverige lyngsat
habiliteringen skovde

Kronisk hjärtsvikt - Anteckningar - StuDocu

Context sentences for "hjärtsvikt" in English. av L Karlsson · 2009 — Detta för att öka förståelsen hos vårdpersonal. Artiklar som valdes ut var kvalitativa, publicerade 2001-2009, skrivna på svenska och engelska och behandlade  av E Pettersson · 2013 — En litteraturöversikt om upplevelsen av att leva med kronisk hjärtsvikt. When the Inklusionskriterierna var vidare att studierna skulle vara skrivna på engelska. natriuretiska peptider hos patienter med akut eller kronisk hjärtsvikt, oavsett engelska eller ett av de nordiska språken. Resultat från  Hjärtsvikt (hjärtinsufficiens) är ett tillstånd där hjärtat inte kan pumpa Kronisk hjärtsvikt är ett långvarigt tillstånd med någorlunda stabila symtom. att inte återuppliva, på engelska do not resuscitate, DNR) bör diskuteras.